Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про регулювання цін на основні продовольчі товари»

28.10.2014 | 9:41

1. Визначення та аналіз проблеми 

Прийняття нового розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації «Про регулювання цін на основні продовольчі товари» обумовлено потребою конкретизації переліку основних продовольчих товарів та систематизацією діючих розпоряджень щодо регулювання цінової ситуації в регіоні.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» обласною державною адміністрацією було прийнято розпорядження від 22.12.2008 №1141/А-2008 «Про регулювання цін на основні продовольчі товари». За період дії вказаного розпорядження до нього тричі вносились зміни та доповнення. Також окремим розпорядження облдержадміністрації регулюються ціни на продукцію громадського харчування (розпорядження голови облдержадміністрації від 11.08.2008 № 614/А-2008). Отже, було прийнято рішення щодо їх систематизації та об’єднання в єдине розпорядження.

Окрім того, до Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації звернулися провідні торговельні мережі області щодо сприяння у вирішенні проблемних питань їх функціонування, зокрема, переглядом розмірів торговельних надбавок на основні продовольчі товари та конкретизацією деяких їх найменувань, оскільки близько 80 відсотків товарообороту торговельних мереж складають продовольчі товари з державним регулюванням цін.

Постійне відстеження та аналіз показників сфери торгівлі, зокрема, обороту роздрібної торгівлі (у січні – вересні становив 43 208,8 млн.грн., що на 4,4% менше відповідного періоду минулого року), свідчить про зниження купівельної спроможності населення, що, у свою чергу, негативно впливає на фінансово-господарську діяльність торговельних мереж регіону. Також на їх функціонування значний вплив мають подорожчання тарифів на електроенергію, газ, паливо, вартості площі, що орендується.

2. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

 

Ціллю розробки проекту розпорядження голови облдержадміністрації є сприяння цінової стабільності на основні продовольчі товари, продукцію дитячого та громадського харчування та конкретизація деяких видів продовольчих товарів, які користуються найбільшим споживчим попитом серед малозабезпечених верств населення. Також це дозволить забезпечити встановлення економічно обґрунтованих цін на продовольчі товари, упередження порушень у сфері ціноутворення, недопущення фактів неправомірного завищення рентабельності та отримання надприбутків, а також сприятиме беззбитковому функціонуванню суб’єктів торговельної діяльності.

Відмова від регулювання цін на основні продовольчі товари та продукцію дитячого та громадського харчування не може розглядатися як альтернатива досягнення визначених вище цілей, оскільки надані відповідні доручення Кабінету Міністрів України, а механізми впливу на ціни надані облдержадміністрації постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548.

Альтернативним способом досягнення поставлених цілей є:

- залишення існуючого на даний момент переліку основних продовольчих товарів та розмірів граничного рівня рентабельності їх виробництва та торговельних надбавок (націнок) – не можливе досягнення поставлених цілей;

- встановлення економічно необґрунтованого граничного рівня рентабельності їх виробництва та торговельних надбавок (націнок) - може призвести до соціальної напруги з одного боку, з другого – до збиткової господарської діяльності суб’єктів господарювання – торговельні заклади, або, навіть, до припинення їх діяльності.

 

3. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми

З метою сприяння стабільному розвитку економічної ситуації в області, забезпечення виконання соціальних функцій держави запроваджується державне регулювання цін методом, прямо визначеним діючим законодавством (Господарським Кодексом, Законом України «Про ціни та ціноутворення», постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» – шляхом встановлення граничних торговельних (постачальницько-збутових) надбавок до оптової ціни виробника (митної вартості) на основні продовольчі товари та продукцію дитячого та громадського харчування, граничні рівні рентабельності виробництва борошна, хліба та дитячого харчування, а також встановлення граничних рівнів рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів.

4. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей

Введене розпорядженням державне регулювання цін забезпечить можливість захистити малозабезпечені верстви населення та забезпечити беззбиткову діяльність суб’єктів господарювання як тих, що виготовляють продовольчі товари, так і тих, що реалізують їх населенню.

Прийняття та реалізація даного проекту регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат.

5. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити можливість придбання населенням за економічно обґрунтованими цінами продовольчих товарів, дитячого та громадського харчування і спрямовано на забезпечення соціальної захищеності населення області. Встановлений проектом розпорядження помірний рівень рентабельності виробництва борошна, хліба та дитячого харчування забезпечить стабільну роботу підприємств цих галузей та доступний рівень цін для населення.

Досягнення визначених цілей регуляторного акта забезпечується також шляхом:

- притягнення спеціально уповноваженим органом до відповідальності суб’єктів відносин за встановлення економічно необґрунтованих цін на зазначені у проекті розпорядження продовольчі товари;

- здійснення нагляду та контролю за дотриманням порядку формування, встановлення та застосування цін на основні продукти харчування.

Узагальнені результати аналізу очікуваних вигод та витрат для всіх зацікавлених осіб (держави, суб’єктів господарювання, населення) наведені в таблиці:

ТАБЛИЦЯ

очікуваних вигод та витрат від запровадження державного регулювання цін на основні продовольчі товари

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ  ВИРОБНИКІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ – СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Можливе збільшення доходів за рахунок звуження переліку регульованих продовольчих товарів

У випадку порушення державної дисципліни цін – витрати у вигляді економічних санкцій у передбачених законом розмірах.

Можливе удосконалення виробничого процесу у зв’язку з пошуком резервів зниження собівартості виробництва продукції у конкурентному середовищі.

Розвиток вітчизняного виробника продовольчих товарів

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Забезпечення стабільної ситуації на ринку продовольчих товарів, забезпечення усіх верств населення продуктами харчування за доступним рівнем цін.

Реалізація розпорядження здійснюється у межах діючих повноважень органів виконавчої влади, додаткових витрат не потребує.

Зростання надходження до бюджету внаслідок ефективної діяльності суб’єктів господарювання

Встановлення контролю на місцях за взаємним виконанням домовленостей з підприємницькими структурами.

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Захист громадян від цінового тиску та забезпечення соціальних гарантій через механізм формування доступного та економічно обґрунтованого рівня цін на продовольчі товари.

Витрат не зазнають.

З огляду на значну соціальну значимість забезпечення населення продовольчими товарами першої необхідності передбачається, що прийняття даного розпорядження матиме значно більший соціальний ефект, ніж можливі втрати суб’єктів підприємницької діяльності.

 

6. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Пропонується встановити постійний термін дії розпорядження – до внесення можливих змін у чинне законодавство щодо скасування державного регулювання цін, а також за інших обставин, що зумовлюють необхідність відміни або перегляду даного розпорядження.

 

7. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Результативність регуляторного акту виявиться в таких позитивних факторах, як:

- встановлення економічно обґрунтованих цін на основні продовольчі товари та створення ефективних умов функціонування усіх суб’єктів господарювання у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів;

- кількість суб’єктів господарювання, які виготовлятимуть та реалізовуватимуть продовольчі товари, продукцію дитячого та громадського харчування – необмежена;

- розмір надходжень до бюджетів усіх рівнів – передбачається;

- розвиток конкурентних засад серед суб’єктів господарювання – передбачається;

- підтримка вітчизняного виробника внаслідок більшого споживання вітчизняного продукту – передбачається.

 

8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

 

Основний захід - проведення постійного моніторингу роздрібних цін на основні продовольчі товари в торговельних мережах регіону та показників сфери торгівлі.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності регуляторного акту шляхом аналізу даних моніторингу цін та статистичних даних. Повторне та періодичне відстеження буде здійснено у визначені законодавством терміни.

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про регулювання цін на основні продовольчі товари» підготовлено Департаментом економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації.

Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в засобах масової інформації та доведенням до відома через відповідні районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Крім того, суб’єкти господарювання мають вільний доступ до нормативно-правової бази Одеської облдержадміністрації, акти якої розміщуються на веб-сайті http://www.oda.odessa.gov.ua) та gue.odessa.gov.ua.

 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку і торгівлі

облдержадміністрації                                                                            О.М. Муратов

Ссылки по теме: