Аналіз регуляторного випливу до проекту розпорядження обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 27 березня 2009 року N 161/А-2009»

14.03.2014 | 11:13

Аналіз регуляторного випливу
до проекту розпорядження обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 27 березня 2009 року N 161/А-2009»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

На даний час у питаннях організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування існує ряд недоліків, які потребують усунення. Серед таких слід зазначити:

 

-  приведення Порядку проведення конкурсу на автобусному маршруті загального користування у відповідність з вимогами Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»;

-  забезпечення чіткого визначення всіх механізмів та процедур, пов’язаних із проведенням конкурсу на перевезення;

-   необхідність визначення процедури підготовки та проведення конкурсу на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій Робочого органу.

В результаті постійно виникають конфліктні ситуації, пов’язані з невдоволенням рішеннями конкурсного комітету, звинуваченнями на адресу органів виконавчої влади.

За таких умов, пропонується затвердити Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу, яка спроможна забезпечувати належну підготовку матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування.

Умови будуть, передбачати чітку систему, завдяки якій будуть належно підготовлені матеріали для проведення обласного конкурсного комітету, що дасть можливість вдосконалити його роботу.

 

2. Ціль державного регулювання

 

Метою прийняття акта є створення конкурентного середовища серед юридичних осіб, які спроможні забезпечувати належну підготовку матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

Основним завданням проекту документа є вдосконалення системи державного регулювання підготовки проведення конкурсу з визначення перевізників, підвищення якості пасажирських автоперевезень та безпеки дорожнього руху.

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

 

3.1. Перший альтернативний спосіб – залишення без змін чинного розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 березня 2009 року N 161/А-2009 «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу». Необхідно зауважити, що даний нормативно-правовий акт був розроблений у 2009 році і на сьогодні деякі його положення, зокрема перелік документів, які подають перевізники претенденти, вже втратили свою актуальність.

Тому, даний спосіб вважаємо неефективним.

 

3.2 Другий альтернативний спосіб – це прийняття даного акта, який і пропонується, що дозволить оптимізувати процедуру проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу.

Цей спосіб дозволить належним чином організувати проведення конкурсу та є гарантом забезпечення прозорості його проведення.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу визначає процедуру підготовки конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування і є обов’язковим для виконання конкурсним комітетом та підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації і забезпечення проведення конкурсів.

 

Умовами визначено процедуру підготовки та проведення конкурсу на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій Робочого органу організатора пасажирських автоперевезень.

У свою чергу з метою реалізації даної позиції проектом акту передбачено ряд функцій для організаторів перевезень щодо визначення таких питань як:

- утворення комітету для проведення конкурсу;

- визначення форми заяви та переліку документів, що подаються підприємствами (організаціями) для участі в конкурсі;

- порядок оголошення інформації про проведення конкурсу.

З метою збільшення прозорості проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування та недопущення лобіювання Робочим органом інтересів окремих перевізників положеннями акту передбачено недопущення до участі у конкурсі підприємств (організацій), які вже надають послуги з перевезень, працюють на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих перевізників.

5. Обґрунтування досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 Реалізація проекту акта дозволить досягнути встановлених цілей за рахунок:

– реалізації державної політики щодо розвитку конкуренції;

–  обмеження монополізму;

–  стимулювання розвитку транспортної галузі;

–  відповідність європейським стандартам транспортних послуг;

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Запропонований акт стосується інтересів держави, суб’єктів господарювання, населення. 

Очікувані результати впровадження регуляторного акта полягатимуть у наступному.

Сфера

регулювання

Вигоди

Витрати

1

2

3

Держава

Підвищення ефективності системи державного регулювання.

Поліпшення іміджу України на міжнародному транспортному ринку за рахунок забезпечення належного рівня конкурентоспроможності при наданні послуг з перевезень автомобільним транспортом.

Обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень.

Прискорення розвитку автомобільної  галузі і надання транспортних послуг.

Раціональний розподіл маршрутів між перевізниками.

Поліпшення екологічного стану, забезпечення безпеки перевезень, енергозбереження.

Забезпечення виконання соціально-значимих перевезень.

Зняття навантажень, пов’язаних із  підготовкою матеріалів для проведення обласного конкурсного комітету з визначення перевізників.

Не потребує додаткових витрат з Державного бюджету.

Суб’єкти господарювання

Підвищення інвестиційної привабливості галузі автомобільного транспорту.

Суттєве підвищення якості транспортних послуг.

Створення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання, які є претендентами для роботи на автобусних маршрутах загального користування.

Передбачається незначне додаткове витрачання коштів на:

- оформлення пакету документів у додаток до заяви на участь у конкурсі.

Населення

Підвищення якості  обслуговування населення.

Можливість вибору якісних послуг автомобільного транспорту.  

Підвищення якості праці автомобілістів.

 

Не потребує додаткових витрат.

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

 Постійно з дня опублікування, але до моменту внесення змін у нормативно-правові документи вищої юридичної сили.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

8.1. Розмір надходжень до бюджетів, пов’язаних із дією акта, не зміниться;

8.2 Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту:

- близько 5 підприємств (організацій), що спроможні забезпечити належну організацію при проведенні конкурсного комітету з визначення перевізників.

8.3 Розмір коштів та час, що витрачатимуться підприємствами (організаціями):

- фінансові витрати з боку підприємств (організацій) не передбачені;

- час проведення конкурсу становить приблизно 1 годину.

8.4 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту

- середній, оскільки проект був розміщений на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку Одеської облдержадміністрації. Важливу роль щодо поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту мають наради та робочі зустрічі, значна кількість яких була проведена при розробці проекту акту.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта

 Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься управлінням морегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку Одеської облдержадміністрації до набрання чинності цього акта.

Повторне відстеження  здійснюватиметься через 1 рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні із базовим відстеженням.

 

Начальник управління

морегосподарського комплексу,

транспорту та зв’язку                                                                            О.В. Ілько 

Ссылки по теме: