Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, у приміському та міжміському внутрішньообласному с

30.04.2014 | 15:03

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 до проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні у межах Одеської області»


1. Визначення та аналіз проблеми

Проект розпорядження щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні у межах Одеської області розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» та відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту». Перегляд рівня тарифів повинен здійснюватися у зв’язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізника, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%.

За період з травня 2011 року (введення останніх тарифів) до 20 квітня 2014 року мінімальна заробітна плата зросла на 26,9% (з 960,0 до 1218,0 грн.), також підвищились ціни на дизпаливо – на 53,4% (з 9,74 до 14,94 грн./л), бензин марки А-95 – на 60,7% (з 9,80 до 15,75 грн./л) та інші комплектуючі матеріали.

Враховуючи зазначене та численні звернення керівників підприємств транспорту області до обласної державної адміністрації, ретельно проаналізувавши розрахунки тарифів, здійснених науково-виробничим центром «Економінформ», визначено економічно обґрунтований тариф на перевезення пасажирів автобусами, які працюють у звичайному режимі руху у межах Одеської області у приміському та міжміському сполученні у розмірі 0,30 грн. за 1 км проїзду пасажира. Також пропонується встановити тариф на перевезення одного місця багажу на рівні не більше 10% від вартості проїзду пасажира на автобусному маршруті.

 

2. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Ціллю розробки проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні у межах Одеської області» є забезпечення беззбиткової роботи суб’єктів господарювання та недопущення припинення їх діяльності через приведення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами у приміському та міжміському внутрішньообласному сполучені у відповідність з фактичною вартістю проїзду та необхідністю забезпечення соціального захисту населення від необґрунтованого підвищення вартості проїзду.

Відмова від державного регулювання тарифів на перевезення пасажирів обласною державною адміністрацією в даний час не може розглядатися як альтернатива досягнення визначених вище цілей, оскільки прийняті відповідні нормативні акти, а повноваження щодо вказаного регулювання надані облдержадміністраціям постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 і мають обов’язковий до виконання характер.

Альтернативним способом досягнення поставлених цілей є:

- залишення існуючого на даний момент розміру тарифу – не можливе досягнення поставлених цілей;

- встановлення економічно необґрунтованого граничного рівня тарифів на перевезення пасажирів і багажу, що може призвести, з одного боку, до соціальної напруги, з другого – до збиткової господарської діяльності суб’єктів господарювання – автоперевізників, або, навіть, до припинення їх діяльності.

 

3. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми

З метою створення економічно обґрунтованих умов функціонування суб’єктів господарювання у сфері пасажирських перевезень в області запроваджується державне регулювання розміру тарифів методом, прямо визначеним діючим законодавством (Податковим Кодексом, Законами України «Про ціни та ціноутворення» та «Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту») - шляхом встановлення тарифів на перевезення пасажирів автобусами у приміському та міжміському внутрішньообласному сполучені у розмірі 0,30 грн. за 1 км проїзду пасажира та тарифу на перевезення одного місця багажу на рівні не більше 10% від вартості проїзду пасажира на автобусному маршруті.

 

4. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей

Введене розпорядженням державне регулювання шляхом встановлення для всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів, фіксованих тарифів на перевезення пасажирів автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні має забезпечити беззбиткову діяльність суб’єктів господарювання, недопущення її припинення та соціальний захист населення.

Прийняття та реалізація даного проекту регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат.

Нагляд за дотриманням вимог регуляторного акту не потребує створення додаткових систем контролю.

 

5. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат

Прийняття регуляторного акта дозволить вирішити конкретні завдання цінової політики держави щодо формування доступного рівня тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, нагляду та контролю за дотриманням законодавства з питань ціноутворення у транспортній галузі. Це також матиме позитивний вплив на процес стабілізації цінової ситуації ринку автомобільних перевозок пасажирів, а також сприятиме збереженню соціальної захищеності населення.

Підвищення вартості сприятиме беззбитковій діяльності суб’єктів господарювання та покращенню їх фінансового стану і, як наслідок, модернізації автопарку. Крім того, місцеві органи влади матимуть можливість контролювати виконання домовленостей з суб’єктами господарювання у зазначеній сфері.

ТАБЛИЦЯ

очікуваних вигод та витрат від запровадження державного регулювання цін на основні продовольчі товари 

 

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ  СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ефективна діяльність суб’єктів господарювання від перевезень пасажирів автобусами у приміському та міжміському внутрішньообласному сполучені.

Можливе зменшення пасажирообігу внаслідок зростання тарифів.

 

Можливе оновлення рухомого складу підприємств – перевізників.

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Забезпечення державного впливу на порядок ціноутворення на послуги з перевезення пасажирів автотранспортом

Реалізація розпорядження здійснюється у межах діючих повноважень органів виконавчої влади, додаткових витрат не потребує.

Зростання надходження до бюджету внаслідок ефективної діяльності суб’єктів господарювання.

Збільшення видатків бюджетних коштів на відшкодування перевезень пільгових категорій громадян.

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Захист від необґрунтованого зростання тарифів.

Зменшення реальних доходів через підвищення тарифів на перевезення пасажирів

Покращення транспортного сполучення.

Надання якісних послуг з перевезення.

 

 

6. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Пропонується встановити постійний термін дії розпорядження – до внесення можливих змін щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, обумовлених зміною порядку їх застосування, змін у чинному законодавстві щодо скасування державного регулювання тарифів або делегування цих повноважень іншим органам виконавчої влади, а також за інших обставин, що зумовлюють необхідність відміни або перегляду даного розпорядження.

Введення в дію даного регуляторного акту пропонується здійснити з моменту його офіційного опублікування в обласній газеті «Одеські вісті».

 

7. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Результативність регуляторного акта виявиться в таких позитивних факторах, як:

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на перевезення пасажирів і багажу та створення економічно обґрунтованих умов функціонування усіх суб’єктів господарювання у сфері пасажирських перевезень;

- розмір надходжень до державного та місцевого бюджету – передбачається;

- кількість суб’єктів господарювання, які надають послуги по перевезенню пасажирів та на яких поширюватиметься дія акта – необмежена;

- кількість перевізників, що зможуть забезпечити повноцінне та якісне надання послуг населенню - необмежена;

- розвиток конкурентних засад та створення економічних умов функціонування суб’єктів господарювання на ринку автоперевезень – передбачається;

- кількість поінформованих суб’єктів господарювання з положеннями акта - необмежена;

- реалізація регуляторного акту не потребує використання додаткових коштів, термін дії розпорядження – постійно, до внесення можливих змін у рівні тарифів, обумовлених зміною порядку їх застосування, змін у чинне законодавство.

 

8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Основний захід - проведення моніторингу результативності впровадження акта буде здійснюватись шляхом аналізу діяльності підприємств у сфері пасажирських перевезень та статистичних даних.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності регуляторного акту. Повторне та періодичне відстеження буде здійснено у визначені законодавством терміни.

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, у приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні у межах Одеської області» підготовлено Департаментом економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації.

Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в засобах масової інформації та доведенням до відома через відповідні районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Крім того, суб’єкти господарювання мають вільний доступ до нормативно-правової бази Одеської облдержадміністрації, акти якої розміщуються на її сайті (http://www.oda.odessa.gov.ua).

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки

директора Департаменту                                                                   О.В. Пятаєва

Ссылки по теме: