Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації «Про встановлення тарифу на інвентаризацію нерухомого майна комунального підприємства «Білгород - Дністровське бюро технічної інвентаризації»

25.05.2017 | 17:15

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації «Про встановлення тарифу на інвентаризацію нерухомого майна для комунального підприємства «Білгород - Дністровське бюро технічної інвентаризації» (далі – КП «Білгород - Дністровське бюро технічної інвентаризації») підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», з метою одержання зауважень і пропозицій по вищевказаному проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації.

 

I. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

До Одеської обласної державної адміністрації звернулося КП «Білгород - Дністровське бюро технічної інвентаризації» з клопотанням про перегляд діючих тарифів на інвентаризацію нерухомого майна.

Підприємство ініціює затвердження вартості однієї нормо-години у розмірі 77,45 грн. (з урахуванням ПДВ), що спричинено зростанням мінімальної заробітної плати, вартості енергоносіїв та комунальних послуг, а також збитковістю підприємства у 2016 році.

Надане підприємством фактичне виконання фінансового плану у порівнянні з плановим за січень-грудень 2016 року свідчить про збиток від діяльності  у розмірі 88,1 тис.грн., що спричинено в першу чергу зростанням вартості електроенергії на 22,4%, послуг банку на 15,4%, паливо на 6,8%, послуг зв’язку на 15,7% та матеріали (бланки, папір, канцелярські товари) на 23,3%.

Згідно з вартістю 1-ї норми часу на послуги з інвентаризації нерухомого майна, визначається вартість на кожний вид робіт (послуг) відповідно до нормативного часу, який визначено у Збірнику норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України, затвердженому наказом Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.11.2003 №198 (із змінами і доповненнями).

 

Калькуляція вартості 1 норми часу виконаних робіт КП «Білгород-Дністровське БТІ 

Статті витрат

тис. грн. 

Основна заробітна плата

11,60

Додаткова заробітна плата

4,64

Нарахування на заробітну плату

3,57

Загальногосподарські витрати

36,31

Собівартість

56,12

Прибуток

8,42

Оптова ціна

64,54

Податок на додану вартість

12,91

Відпускна ціна

77,45

Кількість працівників виробничого персоналу (чол.)

20

 

Прийняття даного регуляторного акта та встановлення економічно обґрунтованого розміру плати за послуги, які надає КП «Білгород - Дністровське бюро технічної інвентаризації»  надасть можливість підприємству здійснювати діяльність, отримуючи прибуток.

Враховуючи зазначені обставини, вирішити проблему можливо лише за умови прийняття даного регуляторного акту.

Таким чином, проблема, яку необхідно вирішити - приведення у відповідність та встановлення економічно обґрунтованого тарифу на інвентаризацію нерухомого майна для покриття фактичних витрат підприємства. Такий тариф дасть змогу вчасно виплачувати заробітну плату, сплачувати податки до бюджету, поновлювати матеріально – технічну базу базу підприємства та надавати необхідні якісні послуги.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

 

 

 

Громадяни

+

 

 

 

 

Держава

+

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання

+

 

 

 

 

 

 

у тому числі суб’єкти малого

+

 

підприємництва

 

 

 

 

 

 

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів, оскільки діючий тариф не покриває витрати підприємства і може призвести до його банкроцтва.

Вирішити проблему за допомогою виключно ринкових механізмів неможливо, оскільки згідно зі статтею 5 Закону України «Про ціни і ціноутворення Кабінет Міністрів України у сфері ціноутворення здійснює державне регулювання цін, визначає повноваження органів виконавчої влади щодо формування, встановлення та застосування цін. Постановою КМУ від 25.12.1996 №1548 обласні державні адміністрації регулюють (встановлюють) тарифи послуги з інвентаризації нерухомого майна.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Цілями державного регулювання цін на послуги з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна для КП «Білгород - Дністровське бюро технічної інвентаризації» є:

-            запровадження державного регулювання шляхом встановлення тарифів на технічну інвентаризацію на економічно обґрунтованому рівні, що забезпечить прибуткову роботу підприємства;

-            збільшення надходжень до бюджету від сплачених податків та соціальних платежів;

-            якісне надання послуг з технічної інвентаризації нерухомого майна;

-            використання повноважень обласної державної адміністрації для попередження необґрунтованого зростання цін.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити без змін тарифи на інвентаризацію нерухомого майна для КП «Білгород – Дністровське бюро технічної інвентаризації» (далі – Альтернатива 1)

Альтернатива 2

Відміна державного регулювання тарифів на послуги, що надає КП «Білгород – Дністровське бюро технічної інвентаризації». Застосування режиму вільного ціноутворення підприємством, без втручання органів виконавчої влади (далі – Альтернатива 2).

Альтернатива 3

Прийняття даного регуляторного акту, що передбачає затвердження економічно обґрунтованих тарифів на інвентаризацію нерухомого майна для КП «Білгород – Дністровське бюро технічної інвентаризації» (далі – Альтернатива 3).

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

1. Залишення розміру тарифу без змін, тобто, державну регульовану ціну на послуги БТІ встановлено у розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, призведе (фактично призвело) до збиткової діяльності підприємства.

2.Зменшення надходжень до бюджету.

Альтернатива 2

Відсутні

Не відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548. Впровадження можливе після відміни державного регулювання шляхом скасування або внесення змін у вказану постанову.

Альтернатива 3

Реалізація державної політики у сфері ціноутворення та регулювання цін.

Досягнення балансу інтересів бізнесу, влади та споживача.

Збільшення надходжень до бюджету внаслідок прибуткової роботи суб’єкта господарювання.

Відсутні

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

 

 

 

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива 1

Стала цінова пропозиція, що дозволяє споживачам послуг не витрачати додаткові кошти.

У разі збиткової діяльності підприємства персонал, що працює на ньому, може втратити свої робочі місця.

При відсутності можливості поліпшення матеріально-технічної бази підприємство не зможе надавати послуги споживачам на належному рівні.

 

Альтернатива 2

Відсутні.

Надмірне зростання вартості послуг з інвентаризації

нерухомого майна може привести до таких негативних наслідків, як недоступність цих послуг для більшості населення.

 

Альтернатива 3

Забезпечення громадян якісними послугами за економічно обґрунтованими тарифами

У зв'язку з підвищенням тарифу споживачі послуг з інвентаризації нерухомого майна зазнають додаткових витрат у межах 17%.

 

                         

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Проект розпорядження підготовлено для КП « Білгород - Дністровське бюро технічної інвентаризації». Дія даного регуляторного акта поширюватиметься на споживачів, якими  можуть бути фізичні та юридичні особи.

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

 

Кількість суб’єктів

-

-

-

122

122

 

 

 

господарювання, що

 

 

 

 

 

 

підпадають під дію

 

 

 

 

 

 

регулювання, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питома вага групи у

-

-

-

100

Х

 

загальній кількості,

 

 

 

 

 

 

відсотків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

             Витрати

Альтернатива 1

Стала цінова пропозиція, що дозволяє споживачам послуг не витрачати додаткові кошти.

Для КП «Білгород – Дністровське бюро технічної інвентаризації» відсутні.

 

Збиткова діяльність
КП «Білгород – Дністровське бюро технічної інвентаризації». При відсутності можливості поліпшення матеріально-технічної бази КП «Білгород – Дністровське бюро технічної інвентаризації» не зможе надавати споживачам послуги на належному рівні.

Альтернатива 2

Можливість підприємством швидко змінювати тариф у разі зростання собівартості послуг.

Можливе необґрунтоване завищення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, що може привести до недоступності цих послуг для певної категорії населення.

Альтернатива 3

Для споживачів послуг – можливість отримання якісних послуг за економічно обґрунтованим тарифом.

 

 

Сприятиме розвитку КП «Білгород – Дністровське бюро технічної інвентаризації» та його беззбитковості.

У зв’язку з підвищенням тарифу споживачі послуг по інвентаризації нерухомого майна зазнають додаткових витрат у межах 17%.

Для КП «Білгород – Дністровське бюро технічної інвентаризації»

відсутність можливості змінювати розмір тарифу у разі зростання мінімальної заробітної плати, тарифів на комунальні послуги та інших витрат, які входять до собівартості послуг.

 

Кількісне визначення витрат, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн.

Залишити розмір тарифів на послуги, які надає КП «Білгород – Дністровське бюро технічної інвентаризації» без змін.

Для БТІ витрати складуть – 2191,3 тис.грн.

2 191 300,00

Відміна державного регулювання тарифів на послуги, які надає надає КП «Білгород – Дністровське бюро технічної інвентаризації»

тобто залишити формування тарифів у вільному режимі ціноутворення.

Обчислити немає можливості

Прийняття даного регуляторного акту, що передбачає затвердження економічно обґрунтованих тарифів на послуги, які надає КП «Білгород – Дністровське бюро технічної інвентаризації»

75 959,31

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Альтернатива 1 – не затверджувати  розмір тарифів на послуги, які надає
КП «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації» - не відповідає вимогам статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення», яка передбачає, що державні регульовані ціни і тарифи повинні бути економічно обґрунтованими, тобто, забезпечувати відповідність ціни на послуги витратам на їх надання, реалізацію та прибуток від їх реалізації.

 

Альтернатива 2відмінити державне регулювання тарифів на послуги, які надає КП «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації», тобто, залишити формування тарифів у вільному режимі ціноутворення, не може бути застосована, оскільки не відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про ціни і ціноутворення» та пукту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (далі – Постанова №1548).

 

Альтернатива 3 –  прийняття даного регуляторного акта, що передбачає затвердження економічно обґрунтованих тарифів на послуги, які надає
КП «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації».

 

Потреба у затвердженні тарифу виникла у зв’язку із зміною вартості енергоносіїв та мінімальної заробітної плати відповідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік». Загальногосподарські витрати підприємства складуть 1443,2 тис.грн. та вартість 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються бюро становитиме 77,45 грн. (з ПДВ). Отже, споживачі цих послуг зазнають незначних витрат.

Разом з тим, запропонований спосіб відповідає діючому законодавству, зокрема вимогам Закону України «Про ціни та ціноутворення» та Постанови №1548 та сприяє покращенню результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, не допускаючи погіршення якості послуг або припинення їх надання.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Не сприяє розв’язанню визначеної проблеми

Альтернатива 2

1

Не сприяє розв’язанню визначеної проблеми, введення неможливе без внесення відповідних змін до законодавчої бази.

Альтернатива 3

3

Ця альтернатива забезпечує досягнення цілей державного регулювання та майже повною мірою відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Враховуючи, довготривалість процедури затвердження тарифів та відсутність можливості швидко змінювати розмір тарифу, альтернативі присвоюється бал «3».

 

Узагальнені результати оцінки очікуваних вигод та витрат, які понесуть зацікавлені сторони при виконанні вимог регуляторного акту, наведені у наступній таблиці:

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Стала цінова пропозиція, що дозволяє споживачам послуг не витрачати додаткові кошти.

1. Погіршиться якість обслуговування споживачів, підприємство не зможе сплачувати податки та працювати прибутково, персонал, що працює на ньому, може втратити свої робочі місця.

2. Зменшення надходжень до бюджету.

Цілі прийняття регуляторного акта не будуть досягнуті.

Не відповідає вимогам чинного законодавства України щодо забезпечення встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі.

Альтернатива 2

Можливість підприємством змінювати тариф у разі зростання складових собівартості послуг

Невідповідність вимогам чинного законодавства; надмірне зростання вартості послуг та недоступність для більшості населення

Цілі прийняття регуляторного акта не будуть досягнуті.

Не відповідає вимогам чинного законодавства України

Альтернатива 3

Реалізація державної політики у сфері ціноутворення та регулювання цін.

Встановлений економічно обґрунтований тариф покриє витрати підприємства з надання відповідних послуг та забезпечить беззбиткову діяльність та його розвиток, споживачів - послугами належної якості. Збільшення надходжень до бюджету, внаслідок прибуткової роботи суб’єкта господарювання.

У зв'язку з підвищенням тарифу споживачі послуг з інвентаризації нерухомого майна зазнають додаткових витрат у в межах 17%.

Відсутність можливості швидко змінювати розмір тарифу за послуги.

Дозволить користуватися послугами, які надає суб’єкт господарювання, за економічно обґрунтованими тарифами, збереження робочих місць на ринку для суб’єктів господарювання.

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті майже повною мірою

Таким чином, порівнявши вигоди і витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, за вирішення проблеми приймаємо альтернативу 3 – встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна тарифів на інвентаризацію нерухомого майна для комунального підприємства «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації», запропоновані цим проектом розпорядження.

Головні аргументи щодо переваги обраної альтернативи або причини відмови від альтернативи наведено у наступній таблиці:

Рейтинг

Аргументи щодо переваги

Оцінка ризику зовнішніх

 

обраної альтернативи

чинників на дію

 

/причини відмови від

Запропонованого

 

альтернативи

регуляторного акту

 

 

 

Альтернатива 1

Не сприяє розв’язанню

Х

 

визначеної проблеми.

 

 

 

 

Альтернатива 2

Не можливе без внесення

Х

 

відповідних змін до

 

 

законодавчої бази.

 

 

 

 

Альтернатива 3

Забезпечує надання

якісних послуг за

економічно обґрунтованою

ціною; покращення

результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

У разі підвищення тарифів

на комунальні послуги,

розмір плати за послуги, що

надає КП « Білгород- Дністровське

 бюро технічної

Інвентаризації» буде

переглянутий.

 

Обрана Альтернатива 3 відповідає діючому законодавству України, а також дозволить встановити економічно обґрунтовані тарифи, не допускаючи погіршення якості послуг, або припинення їх надання.

Таким чином, видання цього регуляторного акта розв’язує визначену проблему та забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Механізмом, який забезпечить розв’язання зазначеної проблеми, є встановлення визначеного шляхом аналізу економічної обґрунтованості витрат підприємства розміру тарифу на послуги з інвентаризації нерухомого майна, що надає КП «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації».

Тарифи розроблені у відповідності до Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 09.04.2004 №76 з урахуванням змін, затверджених наказами Держжитлокомунгоспу України від 02.07.2004 №125 та від 07.09.2006 №299.

При застосуванні тарифу підприємство дотримується норм часу згідно Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.11.2003 №198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за №188/8787 (із змінами і доповненнями).

Державне регулювання цін пропонується запровадити шляхом встановлення тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, що надає 

КП «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації» у розмірі 77,45 (з урахуванням ПДВ) за 1 нормо-годину послуг.

Посадові оклади розраховані виходячи з розміру мінімальної заробітної плати згідно Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», з 01.01.2017 року – 3200 грн.

Найвагомішою складовою собівартості норми часу на роботи та послуги є основна заробітна плата та витрати на енергоносії. Підприємство обслуговує споживачів м. Білгород-Дністровський та Білгород-Дністровського району.

Сума загальногосподарських витрат в середньому за місяць близько 120,26 тис.грн., яка складається із: заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи адміністративно-управлінського персоналу, комунальних послуг, послуг банку, зв’язку, охорони, автотранспортних послуг, сплату податків, обслуговування оргтехніки, поштових та інших господарських витрат.

Застосування економічно обґрунтованих тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, будуть сприяти захисту населення та суб'єктів господарювання від безпідставного зростання тарифів та сприятиме здійсненню контролю за правильністю їх формування.

У результаті прийняття регуляторного акту очікується збільшення надходжень від споживачів послуг, що дасть можливість залучити кошти для забезпечення своєчасного виконання належної якості робіт/послуг.

Державне регулювання тарифів стримує їх ріст на ринку нерухомості.

Цей проект регуляторного акта розміщений на офіційному сайті облдержадміністрації для обговорення, отримання зауважень та пропозицій від суб'єктів господарювання, їх об'єднань, фізичних осіб тощо.

 

Ступінь ефективності даного регуляторного акту буде оцінюватись за результатами аналізу діяльності суб’єкта господарювання та дотримання ним вимог запропонованого регуляторного акту.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

На дію регуляторного акта можуть вплинути економічні зовнішні фактори, а саме: підвищення тарифів на комунальні послуги, розміру мінімальної заробітної плати тощо, при яких виникне необхідність переглянути тариф на послуги з інвентаризації нерухомого майна, що надає КП «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації».

Результати господарської діяльності КП «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації» за 2016 рік:

-                     обсяг наданих послуг – 2498,3 тис.грн.;

-                     чистий дохід без ПДВ) – 2081,9 тис. грн.;

-                     кількість обслуговуваних осіб – 4429.

 

Проект розпорядження не містить дискримінаційних або таких, що обмежують конкуренцію норм.

У разі прийняття регуляторного акту обласною державною адміністрацією будуть реалізовані повноваження, надані їй Постановою №1548, а затвердження тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, що надає 

КП «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації», забезпечать встановлення тарифів на економічно обґрунтованому рівні.

Після впровадження регуляторного акта очікується отримання своєчасних та якісних послуг з технічної інвентаризації нерухомого майна та збільшення кількості виконаних замовлень.

Виконання вимог даного розпорядження не потребує додаткових коштів з державного, обласного та місцевих бюджетів.

 

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва: 

 

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єкти малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, необхідне для здійснення регулювання, проведено розробником у період з
01 березня по 31 березня 2016 року.

 

№ п/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) 

Кількість учасників консультацій, осіб 

Основні результати консультацій (опис) 

1.

Робочі зустрічі з суб’єктом господарювання

2

За результатами з’ясовано, що пслугами з інвентаризації майна будуть користуватись 122 суб’єкта господарювання, Отримано інформацію від суб’єкта господарювання щодо витрат на послуги, які надає підприємство.

2.

Телефонні розмови

10

Уточнення інформації щодо витрат суб’єкта господарювання щодо виконання вимог регулювання

3.

Електронні консультації шляхом оприлюднення на веб-сторінці облдержадміністрації в мережі Інтернет

необмежена

Зауваження не надходили

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 122 одиниць, які відносяться до мікропідприємництва;

питома вага суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив становить 100%.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання: 

Порядковий

Найменування оцінки

У перший рік

Періодичні

Витрати за

номер

 

(стартовий рік

за наступний

п’ять років

 

 

впровадження

рік

 

 

 

регулювання)

 

 

 

 

 

 

 

1

Придбання необхідного

0

0

0

 

обладнання (пристроїв, машин,

 

 

 

 

механізмів)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Процедури повірки та/або

0

0

0

 

постановки на відповіднийоблік у

 

 

 

 

визначеному органі державної

 

 

 

 

влади чи місцевого

 

 

 

 

самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Процедури експлуатації

0

0

0

 

обладнання (експлуатаційні

 

 

 

 

витрати – витратні матеріали)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Процедури обслуговування

0

0

0

 

обладнання (технічне

 

 

 

 

обслуговування)

 

 

 

 

5

Додаткові витрати на оплату

549,37

549,37

2746,84

 

послуг КП «Білгород-Дністровське

 

 

 

 

 бюро технічної

 

 

 

 

інвентаризації», що виникатимуть

 

 

 

 

у суб'єктів господарювання у

 

 

 

 

зв'язку із затвердженням тарифів зростуть у середньому на 15%

 

 

 

 

Обсяг наданих послуг суб'єктам

 

 

 

 

господарювання у 2016 році –

 

 

 

 

446 819,51 грн.,

кількість суб'єктів

 

 

 

 

господарювання – 122.

 

 

 

 

 

Плановий обсяг послуг на 2017

 

 

 

 

рік - 446 819,51х1,15 = 513 842,44 грн.

 

 

 

 

Додаткові витрати для 122

 

 

 

 

суб'єктів господарювання

 

 

 

 

складуть у 2017 році: 513 842,44 - -

 

 

 

 

446 819,51 = 67 022,93 грн., на одного суб'єкта господарювання – 67 022,93: 122 = 549,37 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Разом, гривень

549,37

549,37

2 746,84

 

 

 

 

 

7

Кількість суб’єктів

122

122

122

 

господарювання, що повинні

 

 

 

 

виконати вимоги регулювання,

 

 

 

 

одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Сумарно, гривень

67 022,93

67 022,93

335 114,65

 

 

 

 

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедури отримання первинної

0

0

0

 

інформації про вимоги

 

 

 

 

регулювання

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Процедури організації виконання

0

0

0

 

вимог регулювання

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

 

 

 

 

 

12

Процедури щодо забезпечення

0

0

0

 

процесу перевірок

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Інші процедури

0

0

0

 

 

 

 

 

14

Разом, гривень

0

0

0

 

 

 

 

 

15

Кількість суб’єктів малого

122

х

122

 

підприємництва, що повинні

 

 

 

 

виконати вимоги регулювання,

 

 

 

 

одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Сумарно, гривень

0

х

0

 

 

 

 

 

Виконання адміністративних процедур не потребує бюджетних витрат.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий

Показник

Перший рік

За п’ять років

номер

 

регулювання

 

 

 

(стартовий)

 

1

Оцінка “прямих” витрат

67 022,93

335 114,65

 

суб’єктів малого

 

 

 

підприємництва на виконання

 

 

 

регулювання, грн.

 

 

 

Оцінка вартості

0

0

 

адміністративних процедур для

 

 

2

суб’єктів малого

 

 

 

підприємництва щодо

 

 

 

виконання регулювання та звітування

 

 

 

 

 

 

3

Сумарні витрати малого

67 022,93

335 114,65

 

підприємництва на виконання запланованого регулювання

 

 

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

 

На підставі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік та за наступні
5 років) можна припустити, що витрати будуть включені до собівартості послуг, тому зазначене регулювання не потребує розроблення коригуючих заходів.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії зазначеного регуляторного акту не обмежено. У випадку скасування повноважень обласної державної адміністрації, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548, в частині державного регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, регуляторний акт втрачає чинність. У разі зміни з об’єктивних причин складових собівартості,  встановлені тарифи на інвентаризацію нерухомого майна будуть переглянуті.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Основними показниками результативності регуляторного акту є стабільність і прозорість формування тарифів, забезпечення сталої роботи підприємства, отримання прибутку від звичайної діяльності, своєчасне поповнення бюджету, збільшення обсягів наданих послуг.

 

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта такі:

-розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта складе 416,38 тис. грн., оскільки планові показники обсягів надання послуг становитимуть 2498,28 тис.грн.;

-кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта всього – 4429, з них– 122 суб’єкта господарювання, що відносяться до суб’єктів мікропідприємництва,.

-розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та фізичними особами – сумарні витрати для всіх осіб складуть 2 498,28 тис.грн. за рік, в тому числі для суб’єктів мікропідприємництва – 446,82 тис. грн. у рік.

 

Впровадження даного регуляторного акта не створює додаткових часових витрат для суб’єктів господарювання та фізичних осіб:

-        рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта є достатнім, оскільки повідомлення про оприлюднення та проект регуляторного акту «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна для КП «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації» розміщено на офіційній сторінці обласної державної адміністрації в мережі Інтернет, а розпорядження набуває чинності з моменту опублікування у газеті «Одеські вісті».

 

Крім того, показниками результативності регуляторного акту є:

-       виконання планового обсягу наданих послуг у розмірі не менше, ніж на 2 498,28 тис. грн.;

-       плановий рівень рентабельності становить 15%, який буде спрямовано на поліпшення матеріально-технічної бази підприємства;

-       надходження скарг від споживачів послуг щодо якості та своєчасності їх надання не прогнозується.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Оцінка результативності регуляторного акту буде здійснюватись шляхом аналізу фінансових показників діяльності товариства.

 

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акту здійснюватиметься до початку набуття його чинності.

 

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років, за результатами якого можливо здійснити порівняльний аналіз базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

 

Аналіз результативності буде проведено за статистичними даними, представленими КП «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації», щодо результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, за соціологічними даними, отриманими шляхом проведення опитування споживачів.

Проведення відстеження результативності даного регуляторного акта покладено на Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.

 

Директор Департаменту економічної

політики та стратегічного планування

обласної державної адміністрації

Д.Д. Радулов