Аналіз регуляторного впливу розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 13 грудня 2011 року № 1445/А-2011 «Про затвердження Інструкції про порядок

30.03.2015 | 14:51

Аналіз
регуляторного впливу розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації
«Про внесення змін до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 13 грудня 2011 року № 1445/А-2011
«Про затвердження Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області»

 

Протяжність Державного кордону України в межах Одеської області становить 1324,5 км. Майже 550,0 км державного кордону проходить по водній поверхні (морська, річкова та озерна ділянки).

На узбережжі Чорного моря, берегах прикордонних річок, озер та інших водоймищ у межах області розгорнуто 110 пристаней, причалів та пунктів базування на яких обліковано майже 3000 маломірних суден, інших плавзасобів. Чисельність зазначених маломірних суден, інших плавзасобів у весняно-літній період значно зростає за рахунок таких, які тимчасово перебувають у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі.

З метою упорядкування обліку маломірних суден, інших плавзасобів та їх випуску у територіальне море та внутрішні води України згідно зі статтею 33 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147, розпорядженням голови Одеської облдержадміністрації від 13 грудня 2011 року № 1445/А-2011, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції в Одеській області 5 січня 2012 року за № 1/1081, затверджено Інструкцію про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області, як регуляторного акта (далі – Інструкція).

Досвід, накопичений під час практичного застосування Інструкції, свідчить про її дієвість.

Водночас з метою запобігання порушенням режиму державного кордону і прикордонного режиму, підвищення відповідальності адміністрації пристаней, причалів та пунктів базування, визначених осіб органів місцевого самоврядування за ведення обліку та випуск маломірних суден, інших плавзасобів, судновласників за їх збереження та використання виникла необхідність посилення окремих положень (порядок ведення обліку маломірних суден, інших плавзасобів та випуску їх у територіальне море і внутрішні води, в українську частину прикордонних річок, озер та інших водойм, особливо таких, які зберігаються їх власниками окремо, інформування про місце знаходження плавзасобів та їх переміщення протягом доби) та створення сприятливих умов власникам маломірних суден, інших плавзасобів, у тому числі таким, які тимчасово перебувають у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі, у постановці на облік та випуску маломірних суден, інших плавзасобів, що їм належать та зберігаються окремо.

Єдиним  можливим  способом  досягнення  визначених  цілей  є  внесення змін та доповнень до порядку обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області.

Зазначені зміни та доповнення спрямовуються, перш за все, на  упорядкування обліку маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, які здійснюють посадку на воду, у тому числі таких, які тимчасово перебувають у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі, передбачають обов’язковість прийняття на облік адміністрацією пристаней, причалів та пунктів базування, органами місцевого самоврядування маломірних суден, інших плавзасобів за зверненнями їх власників, посилення відповідальності чергово-вахтової служби, визначених осіб органів місцевого самоврядування за їх випуск, скорочення часу на оформлення випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України.

Альтернативні способи досягнення визначених цілей відсутні.

Зазначені зміни та доповнення не порушують чинного законодавства та можуть бути реалізованими шляхом їх внесення до діючої Інструкції.

Зміни та доповнення не стосуються ринкових відносин, не пов’язані з випуском суден рибного господарства у територіальне море та внутрішні води України.

Водночас вони стосуються взаємовідносин адміністрації пристаней, причалів і пунктів базування, чергово-вахтової служби, органів місцевого самоврядування, судновласників і власників інших плавзасобів та контролюючих органів.

Погодження з органами охорони державного кордону нової редакції Інструкції та подальше їх затвердження розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації, як регуляторного акта, сприятиме підрозділам Державної прикордонної служби України в охороні державного кордону та здійсненні контролю за додержанням режиму державного кордону і прикордонного режиму, дозволить врахувати особливості господарської діяльності юридичних та фізичних осіб, у тому числі на островах річок Дунай та Дністер, посилити відповідальність адміністрації (чергово-вахтової служби) пристаней, причалів, пунктів базування та визначених осіб органів місцевого самоврядування за облік та випуск маломірних суден, інших плавзасобів, а судновласників (судноводіїв) та власників інших плавзасобів за їх тримання, підготовку до плавання та поведінку на воді, спростить постановку маломірних суден, інших плавзасобів на облік тощо.

Внесення запропонованих змін та доповнень до Інструкції дозволить врахувати особливості регіону щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання, визначити єдиний порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України.

Нова редакція Інструкції передбачає обов’язковість щоденного інформування власниками маломірних суден, інших плавзасобів чергово-вахтової служби, відповідальних осіб органів місцевого самоврядування про їх місце знаходження, можливість зберігання маломірних суден, інших плавзасобів та повітряних суден, які здійснюють посадку на воду, у тому числі таких, що тимчасово перебувають у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі, та обліковані адміністрацією пристані, причалу або пункту базування, органом місцевого самоврядування, окремо за умов їх надійного зберігання.

Випуск у територіальне море та внутрішні води України маломірних суден, інших плавзасобів, що зберігаються їх власниками окремо, здійснюється тільки з пристані, причалу, пункту базування або через орган місцевого самоврядування де вони перебувають на обліку.

Досягнення цілей, визначених у новій редакції Інструкції, не передбачає додаткових витрат фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із використанням маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, які здійснюють посадку на воду.

Зазначені заходи, спрямовані на виконання Положення про прикордонний режим, і перш за все, на удосконалення існуючого порядку обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України.

         Затвердження змін та доповнень до Інструкції:

- зобов’яже адміністрацію пристаней, причалів та пунктів базування, органи місцевого самоврядування за зверненнями громадян приймати на облік маломірні судна, інші плавзасоби, що їм належать, та забезпечувати їх місцями для стоянки (зберігання), а у випадку відсутності такої можливості - узгоджувати місця їх зберігання окремо;

- посилить контроль за маломірними суднами на річках Дунай та Дністер,  маломірними суднами, що належать службі державної охорони території Дунайського біосферного заповідника та мешканцям м.Вилкове, які тимчасово перебувають на островах у дельті р.Дунай біля помешкань (городів, садів);

- надасть можливість власникам маломірних суден, інших плавзасобів, які тимчасово перебувають у прикордонній смузі (контрольованому прикордонному районі), обліковувати маломірні судна, інші плавзасоби, що їм належать, на зручних пристанях, причалах і пунктах базування, а у випадку неможливості обліку, обліковувати в органах місцевого самоврядування, змусить забезпечити їх надійне зберігання за місцем проживання (в іншому місці);

- сприятиме скороченню часу на оформлення випуску маломірних суден, інших плавзасобів, що виходять у територіальне море та внутрішні води України на відстань до 2 морських миль від урізу води;

- підвищить відповідальність адміністрації (чергово-вахтової служби) пристаней, причалів та пунктів базування, відповідальних осіб органів місцевого самоврядування за випуск маломірних суден, інших плавзасобів, а судновласників (судноводіїв) та власників інших плавзасобів за дотримання режиму державного кордону та виконання правил прикордонного режиму.

На етапі впровадження Інструкції у новій редакції не виключається додаткове навантаження на підрозділи охорони державного кордону та територіальні органи Укрморрічінспекції щодо контролю за дотриманням режиму державного кордону, прикордонного режиму та вимог безпечного судноплавства відповідно.

Впровадження   та   подальше   виконання   зазначеної   Інструкції у новій редакції не передбачає додаткового використання ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади та місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.

Можливі певні витрати ресурсів фізичних та юридичних осіб на етапі введення в дію Інструкції (оновлення інформаційних стендів та службової документації, облаштування місць зберігання маломірних суден, інших плавзасобів, що зберігаються окремо поза пристаней, причалів та пунктів базування тощо).

Можливість  впливу  зовнішніх  чинників  на  дію  даного  регуляторного акта не передбачається.

Зберігання маломірних суден, інших плавзасобів поза пристаней, причалів та пунктів базування на яких вони перебувають на обліку, не виключає можливості використання їх власниками для несанкціонованого виходу у територіальне море та внутрішні води України поза зазначених пристаней, причалів та пунктів базування та, як наслідок, порушення режиму державного кордону, правил прикордонного режиму та безпеки судноплавства, і вимагатиме проведення додаткових роз’яснювальних та профілактичних заходів.

Викладення  Інструкції у новій редакції залишають її регуляторним актом постійної дії, незалежним від строків навігаційного періоду, визначеного окремо в межах територіального моря та внутрішніх вод України, інших водних об’єктів на території області, та спрямованим на виконання вимог законодавства України з прикордонних питань.

Доведення Інструкції у новій редакції до фізичних та юридичних осіб, у тому числі осіб, які тимчасово перебувають на території області, адміністрацій (чергово-вахтової службі) пристаней, причалів та пунктів базування, судновласників (судноводіїв), власників інших плавзасобів, посадових осіб органів місцевого самоврядування передбачається здійснити шляхом розміщення зазначеної Інструкції у друкованих засобах масової інформації області, районів та міст обласного значення, на офіційних сторінках обласної та районних державних адміністрацій в мережі Інтернет, на інформаційних стендах у приміщеннях міських, селищних та сільських рад, на пристанях, причалах та пунктах базування тощо.

Викладення   Інструкції   у  новій   редакції,  з урахуванням  особливостей

регіону, сприятиме виконанню вимог законодавства України з прикордонних питань, подальшому упорядкуванню обліку маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, які здійснюють посадку на воду, у тому числі таких, які тимчасово перебувають у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі, їх випуску у територіальне море та внутрішні води України, виконанню заходів безпеки судноплавства, здійсненню контролю за їх переміщенням, своєчасному отриманню інформації про неповернення маломірних суден, інших плавзасобів до пристаней, причалів та пунктів базування та проведенню заходів щодо їх розшуку, підвищенню відповідальності адміністрацій (чергово-вахтової служби) пристаней, причалів та пунктів базування, визначених осіб органів місцевого самоврядування за випуск маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України і, перш за все, на відстань до 2 морських миль від урізу води, судновласників (судноводіїв) маломірних суден та власників інших плавзасобів за підготовку їх до виходу у територіальне море та внутрішні води України і виконання заходів з безпеки судноплавства, а власників маломірних суден, інших плавзасобів, що зберігаються окремо, за їх надійне зберігання.

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюватиметься міжвідомчими робочими групами згідно з Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Заступник начальника управління взаємодії
з  правоохоронними    органами,  оборонної
роботи, запобігання  та виявлення  корупції
обласної  державної  адміністрації                                                                                                                                                  В.О. Гаращенко

Ссылки по теме: